Doğalgaz Tesisatı

dogalgaz

Merkezi sistemler, kullanım yerine göre yer tipi, duvar tipi, teknolojisine göre yoğuşmalı ve yoğuşmasız olarak ayrılırlar . Popülaritesi son 10 yılda ciddi anlamda artan yoğuşmalı sistemler, yanma sonucu oluşan atık gazların içerisinde bulunan su buharının enerjisini, özel dizayn edilen ısı eşanjörü vasıtası ile kapalı devre suyuna aktararak verimliliğin artmasını sağlarlar .

Kaskad sistemler ise, yüksek ihtiyaçlara cevap verebilmek için birden fazla kazanın paralel çalıştırılması ile oluşturulmuş sistemlerdir. Birbirine bağlı ve oransal kontrollü çalışan kaskad sistemler, yatırım maliyeti ve uzun vadeli yakıt tüketimi açısından tek bir büyük kazandan daha ekonomik olabilirler ve günümüzde en çok tercih edilen sistemler arasında yerini almaktadır.

Daha AZ ALAN Daha VERİMLİ ISINMA

Merkezi Sistemler Merkezi ısıtma sistemleri ise kazanlar, brülörler, boylerler, genleşme tankları, otomatik kontrol tertibatı ve elektrik panoları, kollektörler, pompalar, karışım ve balans vanaları, bacalar gibi komponentlerden oluşurlar

 • Kazan gövdesi genelde tek parçalı üretilmekle beraber, parçalı üretim / yerinde birleştirme de mümkün olabilmektedir. Burada üretici firmanın kalite kontrol süreçleri ve garanti şartları önem arz etmektedir.
 • Kazanın büyük su hacmi ve geniş su temas yüzeyleri sayesinde kazan içerisinde iyi bir iç sirkülasyon sağlanır; bu nedenle bir kazan devresi pompasına ihtiyaç duymazlar. Aynı nedenle, brülör şalt sayısı ve buna bağlı olarak brülör devreye girerken atmosfere verilen zararlı gaz miktarlarının toplamı daha az olduğundan çevreyi korurlar.
 • Çelik malzeme ısıl gerilmelere karşı daha dayanıklıdır.
 • Çelik malzemenin yüzey pürüzlülüğü az olduğundan, kazanların duman gazı ve su taraflarındaki iç dirençleri düşüktür. Minimum su debisi şartı yoktur.
 • Çelik malzemenin ısıl ataleti az olduğundan, kazan suyunun sıcaklık kontrolü sorunsuzdur. Çelik kazanlar, işletme parametrelerinde yapılan değişikliklere hızlı cevap verebildiklerinden otomasyona daha uygundurlar.
 • Her kapasite için optimize edilmiş farklı yanma odası geometrisi dizaynı brülör ayarını ve alevin yanma odasına uyumunu kolaylaştırır.
 • Yüksek ısıl kapasitelerde üretilebilirler. 20 MW yanma ısı gücüne sahip çelik kazanlar üretilmektedir.

 • Dökme dilimli yapıları sayesinde, dilimler halinde taşınarak kazan dairesinde monte edilebilirler. Bu nedenle, dar girişleri olan kazan dairelerinde önemli avantaja sahiptirler.
 • Aynı seri kazanlarda dilim ilavesi ile kapasite artırımı mümkündür.
 • Korozyona karşı dayanıklıdırlar.

 • Yüksek verimlidirler. Brülörde hava / yakıt oranı ayarlanabilir, yanma dış ortam basıncından ve baca çekişinden bağımsızdır.
 • Yüksek ısıl kapasitelerde üretilebilirler.
 • Sıvı yakıtlı ya da çift yakıtlı brülörlerle işletilebilirler.
 • Kazandan bağımsız olarak brülör seçimi yapılabilir.
 • Kazanın altının sekonder hava girişi için açık kalmasına gerek yoktur. Işınım ve durma kayıpları azdır.

 

 • Sessiz çalışırlar.
 • Brülörün basit yapısı ve hareketli parça sayısının az olması nedeniyle kazanın ilk yatırım maliyeti düşüktür, arıza ihtimali azdır, bakım ve onarım masrafları azdır.
 • Kazanları başka kriterlere göre de sınıflandırmak mümkündür. Yaygın olarak, kullandıkları yakıtlara göre; katı, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlar olarak sınıflandırma da yapılmaktadır. İşletme şartlarına göre; standart kazanlar, düşük sıcaklık kazanları ve yoğuşmalı kazanlar olarak da sınıflandırma yapmak mümkündür. Bunların dışında yaklaşık 70 kW’a kadar olan kapasiteler küçük, 70-1000 kW arası kapasiteler orta güç ve 1000 kW’ın üzerindeki kapasiteler ise büyük güç kazanları olarak tanımlanabilmektedir. Kullanım amacına göre; ısıtma kazanı, boyler kazanı, buhar kazanı, kızgın su kazanı vb. tanımlar da mevcuttur. Kazanlar duman gazı geçiş sistemlerine göre de iki geçişli (karşı basınçlı) ve üç geçişli kazanlar olarak sınıflandırılmaktadırlar.
Bize Ulaşın